توضیح در مورد شهریه

لطفا زبان آموزان و والدین محترم این صفحه را به صورت کامل و با دقت مطالعه فرمایند:

موسسه زبان درخشان هر ساله هفت ترم برگذار می کند و افزایش سالیانه شهریه در ترم های میانی اعمال می گردد.

تشخیص وضعیت حساب زبان آموزان با مقایسه تعداد ترمهایی که در موسسه حضور داشته اند و تعداد دفعات پرداخت ایشان از طریق بررسی گزارش حساب بانکی صورت میگیرد. اعلام پرداخت از طرف شما صرفا برای تشخیص نام صاحب حساب و اختصاص پرداختی فرد معرفی شده برای حساب شما است.

به نمونه  زیر دقت فرمائید:
زبان آموز بالا شهریه یک ترم را به مبلغ 300 هزار تومان به موسسه بدهکار است.

شهریه می بایست در هفته اول هر ترم پرداخت گردد. شروع و پایان ترم بدون استثنا و به دفعات در جریان کلاس ها به زبان آموزان یاد آوری می گردد. در صورت عدم پرداخت به موقع مراتب از طریق پیام کوتاه اطلاع داده می شود. 


توجه فرمائید:

عدم پرداخت به موقع شهریه علاوه بر به وجود آوردن مشکلات مالی برای موسسه باعث تصور اشتباه شما از وضعیت پرداخت خود خواهد شد. به عنوان مثال  کسانی که شهریه را پایان ترم پرداخته اند، تصور میکنند شهریه ترم جدید بوده است یا ترم قبل هنوز تمام نشده است.

لطفا حساب خود را حداکثر تا پایان هفته اول هر ترم تسویه فرمائید و با خوش حسابی، پشتوانه موسسه خود باشید. در صورتی که هر گونه سوال یا شبهه ایی در مورد حساب خود دارید حتما اطلاع دهید تا جزئیات وضعیت حساب شما تقدیم حضورتان گردد.