آیلتس IELTS مخفف عبارت International English Language Testing System است که به عنوان یکی از معتبر ترین آزمون های زبان انگلیسی در دنیا شناخته می شود. این آزمون به دو صورت Academic Version و General Training Version  برگزار می گردد. Academic Version همانطور که از نامش پیداست، مخصوص کسانی است که قصد ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی را دارند و تقریباً در تمام کشور های انگلیسی زبان معتبر و قابل قبول است. General Training Version برای کسانی مفید است که قصد مهاجرت به کشور های انگلیسی زبان یا کار کردن در این کشور ها را دارند. متولیان برگزاری این آزمون دانشگاه کمبریج بریتانیا ، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا هستند.

این آزمون همانند تافل، نمره قبولی نداشته و فقط نشان دهنده میزان اطلاعات و توانائی شما در رابطه با زبان انگلیسی است. اعتبار آن دو سال است همچنین محدود به هیچ کدام از لهجه های رایج زبان انگلیسی نیست. سیستم نمرات آیلتس از 0 تا 9 طبقه بندی می گردد که تفسیر آنها بدین شرح است:

نمرهتفسیر
0 هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ندارد.
1در اصل هیچ توانایی برای استفاده از زبان بیش از چند کلمه مجرد ندارد.
2امکان ارتباط واقعی وجود ندارد مگر برای اطلاعات بسیار ابتدایی با استفاده از واژگان مجرد یا قالب‌ های کوتاه در موقعیتهای آشنا و برای برطرف کردن نیازهای ابتدایی و فوری. مشکلات زیادی در فهم انگلیسی گفتاری و نوشتاری دارد.
3فقط می ‌تواند مفهوم کلی را در موقعیتهای خیلی آشنا درک و منتقل کند. توقف‌ های مکرر در هنگام ارتباط مشاهده می‌ شود.
4قابلیت‌ های ابتدایی محدود است به موقعیتهای آشنا. مشکلات مکرر در فهم و بیان منظور دارد. توانایی استفاده از زبان پیچیده را ندارد.
5دارای مهارت نسبی زبان با قابلیت درک عمومی معنا در بیشتر موقعیتها می‌باشد، گرچه احتمال اشتباهات بسیار وجود دارد. باید توانایی ایجاد ارتباطات اولیه را در حوزه تخصصی خود داشته باشد.
6علیرغم بعضی بی‌دقتی‌ ها، عدم تناسب‌ ها، و نافهمی ‌ها، در کل دارای مهارت موثر زبانی است. قادر به استفاده و فهم زبان نسبتا پیچیده به ویژه در موقعیتهای آشنا می‌باشد.
7مهارت کاملا کاربردی زبان را داراست، گرچه با اشتباهات هرازگاهی در دقت، تناسب، و درک زبان همراه است. در کل توانایی آن را دارد که از پس زبان پیچیده برآید و استدلال‌ های جزیی نگر را درک کند.
8مهارت کاملا کاربردی زبان را داراست و تنها هرازگاهی اشتباهاتی از نظر دقت و تناسب کاربرد مرتکب می‌شود. ممکن است در موقعیتهای ناآشنا فهم کامل زبان صورت نگیرد. از پس مباحث پیچیده و مشروح به خوبی بر می‌آید.
9مهارت کاملا کاربردی زبان را داراست: دقیق، صحیح، روان همراه با فهم کامل.

حد اقل نمره قابل قبول این آزمون کاملاً بستگی به سیاستهای محل یا مرکزی دارد که کارنامه آیلتس را از شما طلب می کند. به عنوان مثال برخی دانشگاه های ایالات متحده نمره 8.5 را حداقل اعلام کرده اند ولی در برخی مراکز دیگر کشور ها نمره 6 هم قابل قبول است.این آزمون در ایران از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد.

در صورت تمایل به شرکت در کلاس های آمادگی تافل، آیلتس و دیگر آزمون های زبان انگلیسی، صفحه کلاس  تافل/آیلتس را مطالعه فرمائید.