با نظر زبان آموزان فعلی و سابق موسسه آشنا شوید. اگر شما هم قبلا شاگرد ما بوده اید یا هم اکنون  هستید لطفا نظر خود را با یک عکس برای ما از طریق تلگرام یا روبیکا ارسال کنید.