لطفا جهت تکمیل ثبت نام، شهریه خود را پرداخت نمائید.

پرداخت شهریه به صورت کامل و قبل از شروع ترم یا دوره الزامی است.

کلاس عمومی هر ترم : 400 هزار تومان

کلاس خصوصی هر دوره ( 20 جلسه )  : 8 میلیون تومان

کلاس آمادگی تافل / آیلتس هر دوره ( 10 جلسه ) : 4 میلیون تومان

شماره کارت جهت واریز شهریه : 5041721035454512  به نام مزدک درخشان

لطفا پس از واریز ، مراتب را به شماره تلفن 09364156696 پیامک کنید.  ( نام صاحب کارت واریز کننده و شماره پیگیری اعلام شود )