Exam test 1

 

به آزمون تعیین سطح موسسه زبان درخشان خوش آمدید

توجه داشته باشید که نتیجه نهایی تعیین سطح برآیند آزمون کتبی و شفاهی خواهد بود.برای تعیین وقت مصاحبه از طریق شماره 09364156696 هماهنگ فرمائید . لطفا بدون استفاده از دیکشنری یا هر کتاب و منبع دیگری به سوالات پاسخ دهید و در نهایت آزمون را ثبت کنید

 

 

Name:
Age:
Phone Number:
11111111111111

2222222222

3333333333333

44444444444