اطلاعات شما ثبت شد . لطفا جهت تکمیل ثبت نام شهریه خود را پرداخت نمائید.

پرداخت شهریه به صورت کامل و قبل از شروع ترم یا دوره الزامی است.

کلاس عمومی هر ترم : 300 هزار تومان کلاس خصوصی هر دوره ( 24 جلسه )  : 7 میلیون و 200 هزار تومان کلاس آمادگی تافل / آیلتس هر دوره ( 10 جلسه ) : 3 میلیون تومان
شماره کارت جهت واریز شهریه : 5041721035454512  به نام مزدک درخشان لطفا پس از واریز ، مراتب را به شماره تلفن 09364156696 پیامک کنید.  ( نام صاحب کارت واریز کننده و شماره پیگیری اعلام شود )